Àrea de dret Laboral

Les nostres Àrees i Professionals

Àrea Laboral

CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS disposa d’un equip d’advocats amb més de 40 anys d’experiència en l’àmbit laboral. Dediquem especial interès al coneixement profund del negoci i de les particularitats dels nostres clients amb els quals treballem en plena col·laboració, per a establir així una relació d’absoluta confiança i poder proporcionar un assessorament eficient i detallat en tot allò que necessitin.

Oferim solucions innovadores per a afrontar qualsevol situació o conflicte laboral que pugui sorgir, prestant múltiples serveis: planificació estratègica, previsió social, convenis col·lectius i pactes d’empresa, defensa en litigis laborals de tota mena, defensa davant la Inspecció de Treball, tramitació de tota mena d’expedients, i especialment d’Expedients d’Acomiadament Col·lectiu i de modificació substancial de condicions de treball.

En particular, la nostra firma ofereix assessorament recurrent en les següents àrees de l’àmbit laboral:

Assessorem als nostres clients en conflictes laborals, prestant assessorament continuat i analitzant detalladament la situació de que es tracti per poder donar una correcta orientació sempre mirant pel benefici del client: acomiadaments (individual o col·lectius), reclamacions de quantitat, de danys i perjudicis, conflictes col·lectius, demandes per vulneració de drets fonamentals, sancions administratives, accidents laborals, etc.

Direcció i assessorament en la negociació i en la redacció de convenis col·lectius de treball.

En la nostra dilatada experiència com a assessors jurídics de l’àmbit laboral, CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS ha realitzat múltiples actuacions davant la Inspecció de Treball, sempre atenent a les necessitats del client, fins i tot personant-nos en el seu nom.

A CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS prestem assessorament sobre els diferents processos de reestructuració i reorganització empresarial, reduccions de plantilla, tancament parcial o total que impliqui acomiadaments col·lectius, jubilacions, etc.; alhora que assessorem i assistim en les negociacions dels diferents plans socials que vénen annexos a qualsevol Expedient d’Acomiadament Col·lectiu. Així mateix, realitzem estudis i alternatives de viabilitat o inviabilitat en situacions de crisi, proposant les mesures que s’hagin d’adoptar i col·laborant en la seva implantació mitjançant la negociació amb les diferents parts afectades.

Prestem el nostre assessorament en situacions de conflicte amb els empleats, vagues, expedients de crisis i reduccions de plantilles. A més, assistim també en el que són les relacions i negociacions amb el personal, així com amb allò referent a la direcció estratègica de l’empresa i a la implementació de mesures organitzatives i productives amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’empresa, negociant també amb els subjectes afectats.

A CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS, realitzem anàlisi dels sectors d’activitat de les empreses dels nostres clients, a més de realitzar auditories de plantilles laborals, anàlisi de costos i dels avantatges o desavantatges competitius que puguin donar-se en relació a altres empreses del mateix sector; amb especial incidència en processos d’adquisició o fusió d’empreses, centres de treball i unitats productives, que gestionem en col·laboració amb els especialistes de dret mercantil i fiscal.

Orientem als nostres clients en tot allò referent a la redacció i elaboració de contractes de treball, especialment sobre quines clàusules són les més indicades tenint en compte quines siguin les necessitats a cobrir. També prestem el nostre assessorament en els casos de mobilitat geogràfica i funcional, condicions de treball, modificacions substancials de les condicions de treball…

Assistim als nostres clients en tot el que faci referència a la Seguretat Social.

Actuem com a advocats dels nostres clients davant la Jurisdicció social, i davant els diferents Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

Professionals de dret Laboral

Contacte

Àrea Laboral

CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS disposa d’un equip d’advocats amb més de 40 anys d’experiència en l’àmbit laboral. Dediquem especial interès al coneixement profund del negoci i de les particularitats dels nostres clients amb els quals treballem en plena col·laboració, per a establir així una relació d’absoluta confiança i poder proporcionar un assessorament eficient i detallat en tot allò que necessitin.

Oferim solucions innovadores per a afrontar qualsevol situació o conflicte laboral que pugui sorgir, prestant múltiples serveis: planificació estratègica, previsió social, convenis col·lectius i pactes d’empresa, defensa en litigis laborals de tota mena, defensa davant la Inspecció de Treball, tramitació de tota mena d’expedients, i especialment d’Expedients d’Acomiadament Col·lectiu i de modificació substancial de condicions de treball.

En particular, la nostra firma ofereix assessorament recurrent en les següents àrees de l’àmbit laboral:

Assessorem als nostres clients en conflictes laborals, prestant assessorament continuat i analitzant detalladament la situació de que es tracti per poder donar una correcta orientació sempre mirant pel benefici del client: acomiadaments (individual o col·lectius), reclamacions de quantitat, de danys i perjudicis, conflictes col·lectius, demandes per vulneració de drets fonamentals, sancions administratives, accidents laborals, etc.

Direcció i assessorament en la negociació i en la redacció de convenis col·lectius de treball.

En la nostra dilatada experiència com a assessors jurídics de l’àmbit laboral, CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS ha realitzat múltiples actuacions davant la Inspecció de Treball, sempre atenent a les necessitats del client, fins i tot personant-nos en el seu nom.

A CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS prestem assessorament sobre els diferents processos de reestructuració i reorganització empresarial, reduccions de plantilla, tancament parcial o total que impliqui acomiadaments col·lectius, jubilacions, etc.; alhora que assessorem i assistim en les negociacions dels diferents plans socials que vénen annexos a qualsevol Expedient d’Acomiadament Col·lectiu. Així mateix, realitzem estudis i alternatives de viabilitat o inviabilitat en situacions de crisi, proposant les mesures que s’hagin d’adoptar i col·laborant en la seva implantació mitjançant la negociació amb les diferents parts afectades.

Prestem el nostre assessorament en situacions de conflicte amb els empleats, vagues, expedients de crisis i reduccions de plantilles. A més, assistim també en el que són les relacions i negociacions amb el personal, així com amb allò referent a la direcció estratègica de l’empresa i a la implementació de mesures organitzatives i productives amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’empresa, negociant també amb els subjectes afectats.

A CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS, realitzem anàlisi dels sectors d’activitat de les empreses dels nostres clients, a més de realitzar auditories de plantilles laborals, anàlisi de costos i dels avantatges o desavantatges competitius que puguin donar-se en relació a altres empreses del mateix sector; amb especial incidència en processos d’adquisició o fusió d’empreses, centres de treball i unitats productives, que gestionem en col·laboració amb els especialistes de dret mercantil i fiscal.

Orientem als nostres clients en tot allò referent a la redacció i elaboració de contractes de treball, especialment sobre quines clàusules són les més indicades tenint en compte quines siguin les necessitats a cobrir. També prestem el nostre assessorament en els casos de mobilitat geogràfica i funcional, condicions de treball, modificacions substancials de les condicions de treball…

Assistim als nostres clients en tot el que faci referència a la Seguretat Social.

Actuem com a advocats dels nostres clients davant la Jurisdicció social, i davant els diferents Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

Parlem?

Consulta i obté cita prèvia.

Les dades personals facilitades voluntàriament, a través del present formulari web seran tractats, per CENTELL-FOLCH ADVOCATS SCP com a responsable del tractament, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, consulta, queixa o suggeriment, sense que es produeixi comunicacions o cessions de dades i conservats durant els terminis necessaris per a atendre la seva sol·licitud. Pot vostè exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de les seves dades, dirigint-se a secretaria@centell-folch.com

Aquest lloc web utilitza cookies per a assegurar que vostè obtingui la millor experiència en el nostre lloc web.

Aquest lloc web utilitza cookies per a assegurar que vostè obtingui la millor experiència en el nostre lloc web.