Sectors

Coneix els sectors en els quals ens especialitzem i com treballem

Assessoria a empreses fabricadores del sector, de tots els nivells

Fabricadors de primer nivell (TIER-1): fabricants de sistemes, subsistemes i components que, en general, estan completament acabats. Disposen d’alta tecnologia i subministren directament al fabricador de vehicles.

Fabricants de segon nivell (TIER-2): fabricants de sistemes, subsistemes i components amb alta tecnologia per al seu muntatge en sistemes o subsistemes dels TIER-1.

Fabricants de tercer nivell (TIER-3): fabricants de productes semi-elaborats o matèries primeres amb subministrament a fabricants de components.

Empreses del sector comercial i distribució i empreses del sector del recanvi.

En els últims anys, aquest sector ha adquirit un gran pes específic, per la qual cosa requereix assessorament continuat per les seves particularitats legals i fiscals.

El despatx té una gran experiència en aquest sector en el qual ha vingut prestant assessorament des de fa molts anys.

El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (“electronic commerce” en anglès), negocis per Internet o negocis online, consisteix en la compra i venda de productes o de serveis a través de mitjans electrònics, tals com a Internet i altres xarxes informàtiques.

En aquest sector empresarial, donem una assessoria enfocada a l’inici de l’empresa, així com en la redacció de contractes segons siguin necessaris, assegurant-nos sempre de complir amb els requisits segons es desprengui de la normativa aplicable, posant especial èmfasi en els temes de protecció de les dades i la seva regulació, etc.

 

El sector de l’ensenyament, ja sigui aquesta de caràcter públic o privat genera una gran demanda d’assumptes legals que han de ser resolts en el seu context, havent de, en molts casos, assessorar des d’una doble vessant per tractar-se d’un sector en el qual es fusionen i conviuen, en moltes ocasions, el caràcter mercantil amb el caràcter d’entitat sense ànim de lucre.

Assessorem a centres d’ensenyament, universitats i escoles de negoci de reconegut prestigi tant nacional com internacional.

En l’àmbit del sector Immobiliari i dret de la Construcció assessorem a empreses i a particulars en diferents transaccions immobiliàries.

Assessorem de forma global en la compra amb para finalitats particulars o d’inversió -vivendes- o amb finalitats empresarials -terrenys, oficines, locals comercials, edificis- per a diversos usos o destinacions.

Duem a terme revisions legals –processos de due diligence- per a la transmissió d’empreses immobiliàries i d’edificis.

El món de la moda i el disseny ha sofert grans canvis. L’arribada de grans marques de moda ha copat el mercat i ha deixat poc marge per a aquells que no comptin amb un bon producte en el que al seu disseny i preu es refereix.

Representem i defensem a grans firmes de moda i disseny no solament en el que als seus assumptes interns es refereix, també en els temes de comercialització i exportació. Contractes d’agència i distribució amb les particularitats del sector. Retail.

L’hostaleria i la restauració vénen liderant el sector de la franquícia espanyola a l’última dècada i continuen creixent any rere any, comptant, al tancament de 2019, amb 233 ensenyes actives. És un dels sectors que ha experimentat major creixement al nostre país. En aquests moments se situa com el principal generador de  riquesa i ocupació, la qual cosa ens obliga a ser capdavanters en assessoria a les empreses hoteleres, de restauració, gestió turística i de congressos, etc.

  • Administracions locals
  • Organismes autònoms
  • Empreses públiques
  • Mancomunitats
  • Consorcis

Àrees de Treball

Consulta les nostres Àrees de Treball i el nostre equip de professionals